CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB Viademonte

www.viademonte.com

Viademonte (des d'ara Viademonte) amb domicili en C / Riera de Premià nº 8-10 3r 1a Premia de Mar 08330 Barcelona amb CIF 09340430S representada per Alfredo Gomez Martinez amb NIF 09340430S posa a disposició al seu lloc web www.viademonte.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Viademonte per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web www.viademonte.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés a la pàgina web de Viademonte implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització de la pàgina web de Viademonte no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en www.viademonte.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús de el present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Viademonte prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través d'ell mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Viademonte oa tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ( "spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( "mail bombing").

1.2.- Viademonte podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- Continguts.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Viademonte utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Viademonte únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliens a, Viademonte bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web oa notícies d'altres llocs dels que no és titular Viademonte. Viademonte en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web a la pàgina web de Viademonte no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

2.3.- Viademonte es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA DRETS D'AUTOR I MARCA Viademonte informa que el lloc web www.viademonte.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Viademonte. Viademonte utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

QUARTA JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona (Espanya) renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.- En cas que qualsevol clàusula de el present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Viademonte podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Viademonte

Product added to wishlist
Product added to compare.
El nostre horari és de 10:00 a 22:00 hora espanyola